Princip for brug af mobiltelefoner

Principper og retningslinjer for brug af mobiltelefoner på Holbæk 10. klassecenter.

Principperne tager udgangspunkt i dialog med elevråd, skolebestyrelse, medarbejderkreds, samt MED-udvalg.

Formål

 • At sikre fælles regler, som gør det nemmere for elever og medarbejdere at agere i forhold til brug af mobiltelefoner.
 • At styrke et fagligt fællesskab, som ikke forstyrres af uhensigtsmæssigt brug af mobiltelefoner i undervisningen.
 • At elever i frikvarterer sikres tid til sociale relationer i stedet for at ”gemme” sig bag en skærm.
 • At alle elever lærer at omgås hinanden med gensidig respekt for hinandens forskelligheder
 • At alle elever har lyst til og mulighed for at deltage i fællesskabet
 • At elever er klar over deres rolle og ansvar for brug af mobiltelefoner
 • At forældre er klar over deres rolle og ansvar for børnenes brug af mobiltelefoner
 • At forældre, elever og medarbejdere kender til principper for brug af mobiltelefoner på skolen.

 Retningslinjer:

 • Mobilerne indsamles om morgenen, og hvis læreren giver tilladelse, må de gerne anvendes i undervisningen. Mobiltelefoner må ikke bruges i frikvartererne.
 • Hvis mobiltelefonen bliver brugt uden tilladelse, bliver den inddraget af læreren

 Procedure ved inddragelse

Elever kan hente deres telefon på kontoret efter endt skoledag. Der udleveres her en seddel til forældre til underskrift. Seddel medbringes til klasselærer dagen efter.

Skolens ansvar:

 • Skolen sikrer, at alle elever, forældre og medarbejdere er informerede om principper
 • Skolen sikrer sikker opbevaring af mobiltelefoner, når de er i skolens varetægt
 • Skolen inddrager og opbevarer mobiltelefoner på kontoret, hvis de bliver inddraget.
 • Skole går i dialog med forældre, hvis principper brydes.
 • Medarbejdere er rollemodeller også i forbindelse med brug af mobiltelefoner i skoletiden. Det kan forekomme, at undervisere har brug for at benytte mobiltelefoner i undervisningssituationer.

Elevers ansvar

 • At overholde ovenstående principper

Forældrenes ansvar:

 • Dialog i hjemmet om principper for brug af mobiltelefon på skolen.
 • Forsikringsansvar påhviler hjemmet. Elever medbringer mobiltelefoner på eget ansvar.
 • Elver forpligtigede sig at overholde skolens regler når de medbringer en telefon i skolen.
 • Hvis der skulle forekomme spørgsmål omkring principper, skal forældre henvende sig til skolebestyrelse eller ledelse.
Senest opdateret 18-06-2024