Spring til indhold

Skoletilbud til unge med indlæringsvanskeligheder

Ungdomsklassen er et visiterings tilbud til elever på 9. og 10. klassetrin.

Ungdomsklassen henvender sig til unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

Ungdomsklassens formål er at forberede eleverne på kommende ungdomsuddannelse og et selvstændigt voksenliv. Vi tager hånd om elever, der har vanskeligt ved at klare de faglige, sociale og personlige krav der forventes i folkeskolen.

Vi har gennem hele året et stort og individuelt fokus på uddannelsesparathed for den enkelte elev.

Vi arbejder med at styrke elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer gennem særlig tilrettelagt undervisning. Undervisningen organiseres som holdundervisning.

I Ungdomsklassen afholder vi ikke afgangsprøver, eleverne laver i stedet et afgangsprojekt, i form af en uddannelsesopgave.   

Ved afslutningen af forløbet i Ungdomsklassen får eleven udleveveret en udtagelse, som beskriver elevens kompetencer fagligt, personligt og socialt.

Ønsker du at høre mere om tilbuddet, så kontakt os gerne.

Vi gør opmærksom på, at visitering skal ske gennem distriktsleder i den pågældende kommune.
Der kan derfor ikke søges om optagelse via optagelse.dk til dette tilbud. 

Kontakt ledelsenFeedback

Sidst opdateret

13.12.2023

Ansvarlig redaktør

Camilla Hylager Jensen

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf: 72 36 40 00 eller skrive til os.

Telefontider på kontoret:
Man, tirsdage og torsdage: 08.30-14.00 
Onsdage og fredage: 08.30-12.00

Kontoret er lukket i skoleferierne.