Spring til indhold

10Plus - Særligt skoletilbud til unge

10plus er et tilbud til normaltbegavede unge fra 8. til 10. klassetrin, der er udfordret på de personlige og sociale kompetencer.

Et skoletilbud for unge som har brug for at gå i skole på en måde, hvor nærvær, tryghed og tæt voksenkontakt, kan være medvirkende årsager til at få motivation til at gå i skole. Vi tager udgangspunkt i de unges konkrete situation og udfordringer.

Undervisningen understøtter, at eleverne kan opnå et positivt og realistisk selvbillede inden de påbegynder på en uddannelse eller et arbejde  samt at skabe mulighed for, at de unge kan ”finde en plads” i livet og se sig selv i uddannelse.

Skoledagen i 10plus starter med morgensamling og morgenmad hver dag, ligesom fælles frokost er en fast del af skoledagen.

  • Der undervises i dansk, engelsk, matematik
  • Undervisningen tager udgangspunkt i at skabe synlige mål for den enkelte elev
  • Nogle elever har en skoleuge, hvor erhvervspraktik fylder en til to dage
  • De fleste elever på 9. og 10. klassetrin tager en FP9-prøve i maj/juni

Ønsker du at høre mere om tilbuddet, så kontakt os.

Vi gør opmærksom på, at visitering skal ske gennem distriktsleder i den pågældende kommune.
Der kan derfor ikke søges om optagelse via optagelse.dk til dette tilbud. 

Kontakt ledelsenFeedback

Sidst opdateret

22.08.2023

Ansvarlig redaktør

Camilla Hylager Jensen

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf: 72 36 40 00 eller skrive til os.

Telefontider på kontoret:
Man, tirsdage og torsdage: 08.30-14.00 
Onsdage og fredage: 08.30-12.00

Kontoret er lukket i skoleferierne.